top of page

Dobrý deň,

týmto Vás žiadame o zaslanie cenovej ponuky, ktorej predmetom je dodávka technologických zariadení pre potreby realizácie projektu s názvom „Rozšírenie kamenárskych služieb o nové produkty“ v rámci výzvy

č. IROP-CLLD-P807-511-004.
 

Ponuku je potrebné doručiť do sídla zadávateľa alebo poslať elektronicky na e-mailovú adresu kamil.krizanovsky@gmail.com.
 

Termín na predloženie cenovej ponuky je do 13.9.2023, do 10:00 hod.
 

 

 

Výzvu Vám posielame v prílohe.
 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom

Kamil Križanovský KPK Kamenárske práce

Projekt.jpeg
bottom of page